cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی: جلسه مشترک تشکل‌های مردم‌نهاد با رییس‌جمهور در دی ماه برگزار می‌شود