cookieChoices = {}; شـــــهـروندان مسئول ، جامــــــعه مدنی: بیانیه مطالبات شورای هماهنگی سازمان های جامعه مدنی ایران پیرامون انتخابات پیش رو